Kövess minket a Facebookon!
„Jaj, a gyerekkor mily tündéri kor volt:
egy ködbe olvadt álom és való,
ha hullt a hó az égből, porcukor volt,
s a porcukor az abroszon a hó.”
(Kosztolányi Dezső)
Tagintézményeink, telephelyeink:

Bemutatkozás

 

A Tündérkert Keleti Óvoda székhelyintézménye a Malomkertben három épületrészben, 9 gyermek csoporttal, 225 férőhellyel működik.  Óvodánkban azonos-, és vegyes életkorú gyermekcsoportok vannak. A csoportszerkezet alakításánál figyelembe vesszük a gyermekek életkorát és a szülői igényeket.


A játszóudvarok gazdag növényzete és a természetbarát fajátékok önfeledt, nyugodt udvari   tevékenységet  biztosítanak a gyermekek számára és hozzájárulnak mozgásigényük kielégítéséhez.
A csoportszobák tágas, világos, esztétikus környezete, gazdag játékeszközei, és mozgásfejlesztő játékai biztosítják a gyermekek gondtalan óvodai életét.
A légúti és allergiás betegségek megelőzésére és kezelésére só-szobát alakítottunk ki.
Az ételallergiás gyermekek számára megfelelő étrendet biztosítunk.

Az óvodapedagógusok gyermekszeretete, igényes munkavégzése nagymértékben hozzájárul az óvodánkban folyó nevelőmunka eredményeihez. Eredményes munkánk megnyilvánulásait abban is látjuk, hogy a gyermekek örömmel jönnek óvodánkba. Igyekszünk minden szülő bizalmának megfelelni, s a jó partneri kapcsolat kialakítására törekszünk.
Az iskola visszajelzése megerősített bennünket a nevelőmunkánk tudatosságában, a differenciált egyéni bánásmód alkalmazásának eredményességében.
A technikai dolgozók maximálisan részt vesznek a nevelőmunka feltételeinek megteremtésében.

Nyitottak vagyunk a partneri elvárások iránt, de szolgáltatásainkat a szakmaiság és a gyermekek mindenek felett álló érdeke határozza meg.

Arra törekszünk, hogy a ránk bízott gyermekek szeretetben, érzelmi biztonságban, nyugodt, derűs légkörben, sokszínű élménnyel gazdagodva nevelkedjenek.
A nevelőtestület minden tagja azonosul az Alapprogramban megfogalmazott alapelvvel.
A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi.
Nevelési programunkat az Alapprogram alapján felülvizsgáltuk és módosítottuk, megőrizve az eddigi gyakorlatunk eredményeit és legjobb tapasztalatait. Beépítettük a Komplex Prevenciós Óvodai Programból azokat az elemeket, melyek helyi sajátosságainkhoz leginkább illeszkednek, melyben a mozgásfejlesztés és a játék az elsődleges.

 

„Engem ne emeljen magasba senki

Ha nem tud addig tartani,

Míg tényleg megnövök.

Guggoljon ide mellém,

Ki nemcsak hallani,

De érteni akar,

Hogy közel legyen a szívdobogásunk”

Birtalan  Ferenc