Kövess minket a Facebookon!
„Jaj, a gyerekkor mily tündéri kor volt:
egy ködbe olvadt álom és való,
ha hullt a hó az égből, porcukor volt,
s a porcukor az abroszon a hó.”
(Kosztolányi Dezső)
Tagintézményeink, telephelyeink:

Bemutatkozás

Tagintézményünk a város legkeletibb részén Oros kertváros területén működik. 

Vonzáskörzetünkre még manapság is a „falusiasság” jellemző, az itt élő emberek őrzik az egykori különálló település hagyományait, de egyre inkább a kertvárosi jelleg erősödik. Óvodánk épülete jó infrastrukturális környezetben helyezkedik el. Környezeti státuszunkból adódóan egyaránt származnak előnyeink és hátrányaink. A hozzánk érkező gyermekeket szeretetteljes, családias, barátságos nyugodt légkör fogadja. Óvodánk biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Óvó, védő, szociális, nevelő és személyiségfejlesztő feladattal a családi nevelés kiegészítője. Közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését Azt valljuk, hogy gyermekeink számára az aktív, szeretetteljes, örömteli óvodai légkör olyan alapot ad, mely a későbbi életüket döntően befolyásolja. Ennek alapja a sok közösen végzett tevékenység, mely a közös élmény hatásával ajándékoz meg. E gondolatok szellemében választottuk a Nefelejcs Óvoda elnevezést is.

Nevelőmunkánk eredményességének alapvető feltétele a szülőkkel való hatékony együttműködés. Az épület 2009-ben volt 50 éves, legutóbb 20 éve volt felújítva és tornaszobával kibővítve. Esztétikusan berendezett, sok játékkal felszerelt csoportszobáinkban teremtünk a gyermekek számára barátságos életteret. Udvaraink megfelelő mozgáslehetőséget, biztosítanak árnyas, növényekben gazdag zöldterületen.

 

Tárgyi feltételek:

Gyermekcsoportok száma: 3

Férőhelyek száma: 75

                             

Személyi feltételek

A gyermekek fejlesztését vegyes életkorú csoportokban 6 óvodapedagógus folytatja. A pedagógiai munkát 3 szakképzett dajka segíti.

Egy 4 órás konyhai kisegítő biztosítja a gyermekek étkeztetéséhez szükséges feltételeket. Az udvari környezet feltételeit egy udvaros-karbantartó végzi.

A tagintézmény adminisztrációs feladatait egy 8 órás pedagógiai asszisztens látja el.

 

Testületünk tagjai igen fontosnak tartják az alapképzésen túli, rendszeres szakmai továbbképzést, nyitottak vagyunk az új pedagógiai irányzatok befogadására.

 

A gyermekek személyiségfejlesztése a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program szellemében folyik a helyi adottságokat kihasználva. A Tevékenységközpotú óvodai nevelés a gyermekközpontba helyezését és az óvoda nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapfeladatának.

Nevelési elveink:

Alapvető célunk az, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítsük az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével / Ideértve a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását is /. Adaptált programunkból adódó célunk a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális, és értelmi érettség kialakítása. Az iskolai potenciális zavarok megelőzése.

 

Programunk sajátosságából adódó céljaink:

„A 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, a személyiség fejlesztéssel történik a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül.”

A nevelés, mint „tudatos értékválasztás” a nevelési helyzetekbe beépített tevékenységek által valósítható meg, hiszen a gyermek állandó tevékenykedés közben fejlődik.

A tevékenységközpontú óvodai program nem egyoldalú gyermekközpontúságot hirdet, nem abszolutizálja a gyermeki szükségleteket és az óvodáskori adottságokat.

Programunk vallja, hogy a gyereket minden életkori szakaszban orientálni kell valami felé, vezetni kell valahová.

A gyermekek fejlesztéséhez vegyes életkorú csoportokat szervezünk, melyek segítik a szocializációt, a társadalmi beilleszkedésre nevelést.

 

Tehetséggondozás

Szülői igényre és finanszírozás keretében tehetséggondozó műhelyeket működtetünk, melyeknek célja a kiemelkedő képességű gyermekek továbbfejlesztése.

 

 Működő önköltséges foglalkozásaink:

 

Ingyenes formában, szülői igényre:

 

 

 

         „Minden gyermek egy megismételhetetlen csoda,

és a hozzá vezető útnak is csodának kell lennie.”

/Erich Fromm /