Kövess minket a Facebookon!
„Jaj, a gyerekkor mily tündéri kor volt:
egy ködbe olvadt álom és való,
ha hullt a hó az égből, porcukor volt,
s a porcukor az abroszon a hó.”
(Kosztolányi Dezső)
Tagintézményeink, telephelyeink:

Bemutatkozás

Intézményünk jó műszaki állapotú, korszerű épületben 4 csoporttal  működik. 1999 – ben épült, modern, tágas, külső megjelenésében egyedi színfoltja a városunknak. Helyileg a  bujtosi Városliget közelében, könnyen megközelíthető helyen áll. 4 csoportfoglalkoztatóval, a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségekkel és tornateremmel rendelkezik, melyek mérete megfelelő, felszereltsége jó. Tágas udvarunk a szilárd burkolatú levegőztető és a kerékpárút kivételével füvesített. Egyik fele mozgásfejlesztő fajátékokkal, homokozókkal, babaházakkal rendelkezik.  A másik fele ( focikapuval ) sportudvarként áll rendelkezésre a mozgásos tevékenységek és a családi rendezvények lebonyolítására.

Intézményünk Pedagógiai Programja az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján, Porkolábné Dr. Balogh Katalin „Komplex prevenciós Óvodai program” felhasználásával, meglévő értékeink, nevelési gyakorlatunk, hagyományaink megőrzésével készült. Több éves  tapasztalat alapján állíthatjuk, hogy ez a program alkalmas leginkább  arra, hogy a helyi elvárásoknak megfelelő tartalommal a nevelőtestület tudását leghatékonyabban kiaknázva, legeredményesebben tudjuk a ránk bízott gyermekek személyiségét kibontakoztatni. Az általunk képviselt Pedagógiai Program kiemelten kezeli a különböző részképességek zavarait, a pszichológiai rendellenességeket. Célunk megelőzni, időben észrevenni, korrigálni a hiányosságokat. A hangsúlyt az óvodai megelőző, preventív munkára fektetjük.

A gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztést – a hátrányos helyzet és a különbözőség  figyelembe vételével – a humánerőforrás fejlesztés célirányos működtetésével, a differenciált nevelésre, az integrált nevelésre történő felkészítéssel biztosítja óvodánk. Kiemelten fontos számunkra, hogy ne csak lelkileg, hanem testileg is egészséges gyermekeket neveljünk, ezért nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életvitel megalapozására.

Gyermekeink szeretnek óvodába járni, szívesen, örömmel tevékenykednek, nyitottak a környező világra, szeretik a kihívásokat, tevékenységükben megjelenik a kreativitás.

A program következetes alkalmazása eredményeként gyermekeink 6 – 7 éves korukra alkalmassá válnak az iskolakezdésre.

Óvodánk nevelési célja

A 3 – 7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének, érési jellemzőinek szem előtt tartásával:

Általános feladataink

Az óvodai élet szervezése

Az óvodai nevelés csak a jóváhagyott Pedagógiai program alapján valósulhat meg a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében megszervezve, az óvodapedagógus jelenlétében és közreműködésével. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, valamint a közoktatási törvényben meghatározott létszámhatárok – beleértve a számított létszámra vonatkozó előírást is – figyelembevételével.

A gyermekek csoportba való elhelyezésének szempontjai :

Csoportszervezés

A helyi adottságok és az óvodapedagógus attitűdje alapján szervezhető homogén és heterogén, részben heterogén életkorú csoport is. A program hatékonyságát nem a csoport szervezeti kerete határozza meg, hanem az óvodapedagógus felkészültsége, rugalmassága, kreativitása, empátiája, helyzetfelismerése, azaz egész egyénisége.

A gyermekcsoportokat a mesékből, gyermekdalokból jól  ismert állatnevekkel (szimbólumokkal) jelöljük: Nyuszi, Csicsergő, Katica, Pillangó csoport.

Szülői támogatással megvalósuló képességfejlesztő foglalkozásaink

Térítésmentes szolgáltatásaink