Kövess minket a Facebookon!
„Jaj, a gyerekkor mily tündéri kor volt:
egy ködbe olvadt álom és való,
ha hullt a hó az égből, porcukor volt,
s a porcukor az abroszon a hó.”
(Kosztolányi Dezső)
Tagintézményeink, telephelyeink:

Bemutatkozás

" A mosoly olyan fény, mely az arc ablakán mutatkozik,

és jelzi, hogy a szív otthon van."

 

A Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephelye

 

Óvodánk a város déli részén helyezkedik el a Kistelekiszőlőben.

A Koszorú úti tagóvoda 1985. október 07-én 25 férőhellyel kezdte meg működését.

1999-ben létrehoztuk az „Együtt a Gyerekekért” Alapítvány a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása, az óvoda játékkészletének folyamatos bővítése és a rendezvények támogatása céljából. Minden pályázati és támogatási lehetőséget kihasználunk az alapító okiratban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében. Az óvodai és alapítványi pályázatok támogatásából sikerült fejleszteni az intézmény szakmai és gyermekkönyv állományát, bábkészletét, bútorzatát, mozgásfejlesztő eszköztárát.

2000-ben vettük birtokba a korszerű, minden igényt kielégítő 50 férőhelyes tagóvodát. A tágas, világos, jól felszerelt csoportszobák, szociális helyiségek biztosítják az ide járó gyerekek harmonikus fejlődését. Korszerű fajátékokkal, gyermekközpontúan kialakított, tágas udvarunkon minden évszakban biztosítani tudjuk gyermekeink számára a sokszínű játékot, tapasztalási lehetőséget, nem utolsó sorban a munkára nevelést környezetünk szépítése érdekében.

Célunk tevékenység és életközpontú napok szervezése, közben gyerekeink tudatának formálása; olyan gyerekek nevelése, akik rá tudnak csodálkozni a természet szépségeire, s ez által a természetet ismerő, szerető és védő emberekké válnak.

2011. szeptember a nyíregyházi óvodák átszervezése által a Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephelyeként működünk.

A két csoportban 4 óvodapedagógus, 2 dajka és egy konyhai kisegítő dolgozik. A gyerekek fejlődését heti négy órában logopédus, heti kettő órában fejlesztőpedagógus segíti. Folyamatos önképzéssel, továbbképzéssel igyekszünk bővíteni tudásunkat:  beóvodázási felelős,  sportreferens.

Intézményünkben a nevelőmunka a „Komplex Prevenciós Óvodai Program” szerint folyik, kiegészítjük a Kompetencia alapú programmal.

Az óvodai nevelés feladatai:

- A tanulási képességek és kompetenciák célzott fejlesztésével minden gyermek lehetőségeihez mérten felkészítése a zökkenőmentes iskolakezdésre, az iskolai közösségbe történő beilleszkedésre.

- A gyermeki, szülői jogok, vallási, világnézeti meggyőződésük és nemzeti, etnikai hovatartozásuk tiszteletben tartása.

Cél: Az óvodáskorú gyermek testi-lelki szükségleteinek és mozgásigényének kielégítése.

Helyi sajátosságok érvényesülése a nevelési rendszerünkben:

1. Integrált nevelés az óvodában

- Az integrált nevelés során az eltérő családi háttérrel rendelkező különböző képességű és fejlettségű gyermekeket együtt neveljük, fejlesztjük.

- Lehetőséget teremtünk minden gyermek számára képességei kibontakoztatására, fejlesztjük képességeiket.

- Az otthonról hozott kultúráját elfogadjuk értékként és a csoportnormáknak megfelelően alakítjuk.

- Előítélet mentes, együttműködő, elfogadó környezetet alakítunk ki.

- A különbségre figyelő egyéni pedagógia módszereket alkalmazzuk.

2. Potenciális tanulási zavarok megelőzése

Cél: Megelőzni vagy csökkenteni azokat a tanulási nehézségeket, amelyek a lassúbb érés, vagy egyéb okok miatt keletkeznek.

Feladat: Játékos, prevenciós, korrekciós foglalkozások szervezésével azoknak a pszichikus funkcióknak a fejlesztése, amelyek az iskolai tanulás alapvető feltételei, s melyek elmaradásának következtében különböző tanulási nehézségek, részképesség és magatartási zavarok léphetnek fel.

A szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés Nevelési programunkban a „Közvetlen partnereink” címszóban szerepel.

-          Személyes kapcsolatok kialakítása minden szülővel: egyéni beszélgetések, gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélése, a család szokásainak, értékrendjének megismerése

-          A gyermek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása

-          Rendszeres tájékoztatás a gyermek fejlődéséről, a gyermek alkotásairól

-          Az óvodánk nyitott kapurendszere lehetőséget ad az érdeklődő szülők számára, hogy gyermeküket megfigyelhessék az óvodai életben

-          Szülői közösségek kialakítása, rendezvények szervezése: szőlőskerti hét, sport délelőttök, mikulás, karácsonyi ünnepkör, farsang, „Játsz velem anyukám”, évzáró, szülők az óvodában, heti rendszerességgel a meseprogram

-          Tanácsadás beiskolázáshoz, iskolaválasztáshoz

-          Partnerközpontú működés, szülői igények figyelembe vétele