Kövess minket a Facebookon!
„Jaj, a gyerekkor mily tündéri kor volt:
egy ködbe olvadt álom és való,
ha hullt a hó az égből, porcukor volt,
s a porcukor az abroszon a hó.”
(Kosztolányi Dezső)
Tagintézményeink, telephelyeink:

Bemutatkozás

Óvodánk 1988-tól működik, nyolc csoporttal az Örökösföldi lakótelepen, bölcsőde és iskola szomszédságában.

A csoportszobáink esztétikusak, változatos, a gyermekek igényeihez igazodó tevékenységi lehetőséget biztosító játékokkal és fejlesztőeszközökkel rendelkezünk. Tornatermünk jól felszerelt, kiválóan biztosítja a mozgásfejlesztést az ide járó gyermekeknek.

Játszóudvarunk fás, bokros, biztonságos és sokoldalú tevékenységi lehetőséget nyújt a gyerekeknek. Fából készült, különböző mászókák, mozgásfejlesztő eszközök, csúszdák, babaházak, nagy homokozók elégítik ki a gyermekek mozgásigényét, fejlesztik állóképességüket és edzettségüket.

Csoportjaink vegyes életkorúak, szervezésük során figyelünk a szülői igényekre, a gyermekek előző életközösségből hozott gyermeki kapcsolataira, a felvett gyermekek életkori megosztására.

1990-től folyamatosan ismerkedtünk a Komplex Prevenciós Óvodai Programmal, majd 1998-ban ennek adaptálásával megírtuk helyi nevelési programunkat. Nevelésünkre jellemző a gyermek, a család tisztelete. A kölcsönös tisztelet az alapja annak az együttműködő nevelőpartneri viszonynak, amely elősegíti a gyermek kiegyensúlyozott testi, lelki, szellemi fejlődésével a boldog gyermekkor megélését. Mindennapjainkban is nyomon követhető a szülőkkel való partneri viszony. Biztosítjuk a szülők számára a tájékozódást gyermekük fejlődésével kapcsolatban – nyílt napok, fogadó órák, szülői értekezletek, közös rendezvények szervezésével.

Nevelési programunk alapján pedagógiai munkánkra jellemző a gyermekközpontú, a játékot előtérbe helyező, a gyermek személyiségét tiszteletben tartó nevelés. A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságokra építve biztosítjuk az óvodán belüli (kívüli) változatos tevékenységeket, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek a környező természeti és társadalmi valóságról. A gyermekek képességfejlesztését az életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével végezzük.

Óvodánkban 2009-2010-es nevelési évtől uniós pályázat keretében került bevezetésre a Kompetencia alapú óvodai nevelés. Nagy hangsúlyt fektetünk a tapasztalatok útján való ismeretszerzésre, az integrált nevelés megvalósítására, a differenciált fejlesztésre, az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére, az érzelmi, erkölcsi nevelésre, a környezettudatos szokás és normarendszer alakítására.

Intézményünkben szülői igényeknek megfelelően az alábbi különfoglalkozások szervezésével kívánjuk a igényeket kielégíteni:

  • Kézműves                      
  • Gyermektorna              
  • Néptánc             
  • Angol  
  • Zeneovi
  • Gyermekfoci